VERNAL KONJUKTİVİT

Vernal konjuktivit; çocukluk çağında başlayan, ergenlik sonrası azalma eğilimi gösteren allerjik konjuktivit çeşididir.Çocukluk çağında erkek çocuklarında görülme sıklığı ,kız çocuklarından daha fazladır.

Vernal konjuktivit, klinikte iki tipte görülür: Kapak tipi ,Tarsal Vernal konjuktivit olarak adlandırılır;bu tipte üst kapak konjuktivasında dev papiller yapılar , kaldım taşı görünümü oluştururlar, göz kapakları ödemli ve düşüktür.Diğer tip ise Limbal Vernal konjuktivittir,bu tipte gözün ön saydam (kornea) tabakasının ,sklera (beyaz) tabakası ile oluşturduğu sınır Limbal alanda konjuktiva tutulumu vardır,ağır olgularda kornea tutulumuna bağlı görme kaybı olabilir.Vernal konjuktivit,sadece Tarsal tip ya da sadece Limbal tipte olabileceği gibi,birarada da görülebilir bu tipe Tarsolimbal Vernal konjuktivit ,denir ve klinik olrak daha ağır seyreder.

Vernal konjuktiviti olan çocuklar, kapaklarda düşüklük şişlik, gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma, ışığa karşı hassasiyet, beyaz çapaklanma şikayetinden müzdariptirler. Gözleri kaşıma Keratokonus (düzensiz astigmat) hastalığına zemin hazırlar. Keratokonus hastalarının özellikle çocukluk çağını allerjik konjuktivit ile geçirdiklerini ve gözlerini çok kaşıdıkları öyküsünü alırız.

About the Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these